ag电投官网|官方网站《雨花台的丁香》

ag电投官网|官方网站《游秦淮》

征文活动《鹧鸪天·年味三章》

ag电投官网|官方网站《登鸡鸣寺》

ag电投官网|官方网站《渔家傲·玄武湖戏水》

ag电投官网|官方网站《金陵瑞雪》

ag电投官网|官方网站《乾坤歌》

ag电投官网|官方网站《南京印象》

ag电投官网|官方网站《李成恩的诗:烈火烹油,鲜花着锦(组诗)》

ag电投官网|官方网站《献词祖国与金陵解放七十周年》